Mistrovské soutěže družstev mládeže v praktickém šachu

popis systému soutěží

odkazy: Extraliga dorostu na www.chess.cz 1. liga mladšího dorostu na www.chess.cz Soutěže na db.chess.cz

Poznámka k věkovým kategoriím: Píšeme-li např. "do patnácti let", znamená to, že hráč dovrší nejvýše patnáct let v prvním roce dané sezóny, např. pro sezónu 2008-2009 to tedy znamená rok narození 1993 a mladší.

Systém soutěží družstev mládeže

Systém je třístupňový, v kompetenci ŠSČR se hraje extraliga dorostu a 1. liga mladšího dorostu, v kompetenci krajských svazů pak krajské přebory. Protože je systém krajských přeborů plně v krajské kompetenci, mohou být i KP vícestupňové, vzhledem k počtu startujících družstev se ake v praxi vícestupňový systém nevyskytuje. Mezi jednotlivými stupni jsou definovány postupové a sestupové klíče, naopak není dáno, do které skupiny vyšší soutěže se odkud postupuje (totéž platí pro sestupy z extraligy), takže se skupiny obou ligových soutěží každý rok sestavují znovu ze všech družstev, která jsou na dané úrovni k dispozici.

Pro ligové soutěže mládeže jsou v termínovém kalendáři ŠSČR vyhrazené termíny, ve kterých se nekonají žádné jiné mistrovské soutěže, obvykle označené jako "termín soutěží mládeže". Ustálilo se schéma se dvěma víkendy a dvě sobotami v průběhu sezóny, tedy 6 dní (protože se hraje tempem pro praktický šach, je možné odehrát nejvýš dva zápasy denně).

Ligové soutěže mládeže se hrají tempem pro praktický šach, v posledních letech se používá "digitální" 90 min. na partii plus 30 sec za tah. Zápis je povinný, z partií se vydává a povinně na Internetu publikuje bulletin (v databázi soutěží na db.chess.cz).

V družstvu musí povinně hrát dívka (tu může zastoupit o pět let mladší chlapec) a mladší žák (o tři roky mladší než je věkový limit). Věkové kategorie jsou vyhlášeny tak, aby postupující družstva mohla hrát další sezónu ve stejném složení, limity pro sestavu v 1. lize jsou tedy o rok nižší než v extralize a ve středočeském přeboru (a dá se předpokládat, že i v ostatních KP) je to zase o rok méně.

Extraliga dorostu

Šestnáct družstev ve dvou základních skupinách (Východ, Západ) po osmi, které se hrají od října do dubna systémem každý s každým. První čtyři z každé skupin postupují do finále A, kde se hraje o titul, zbývající čtyři z obou skupin hrají finále B o záchranu. Vítěz osmičlenného finále A se stává mistrem republiky pro danou sezónu. Poslední čtyři z finále B sestupují do příštího ročníku 1. ligy mladšího dorostu.
Družstvo je šestičlenné ve složení:

 • 4 chlapci nebo dívky do šestnácti let
 • 1 dívka do šestnácti let (tu může zastoupit chlapec do jedenácti let)
 • 1 chlapec nebo dívka do třinácti let

  1. liga mladšího dorostu

  48 družstev rozdělených do čtyř skupin (Jih, Sever, Východ, Západ) po dvanácti, které se hrají od října do dubna systémem každý s každým. Vítězové skupin postupují do příštího ročníku Extraligy dorostu. Družstva na 10.-12. místě a dvě družstva s nejhorším výsledkem na 9. místě sestupují do krajských přeborů (znamená to, že ze dvou skupin se z devátého místa sestupuje, ze dvou ne). Sestupový klíč je dán počtem krajů, kterých je 14 a družstva pochopitelně sestupují do krajských přeborů podle své územní příslušnosti.
  Družstvo je šestičlenné ve složení:

 • 4 chlapci nebo dívky do patnácti let
 • 1 dívka do patnácti let (tu může zastoupit chlapec do deseti let)
 • 1 chlapec nebo dívka do dvanácti let

  Krajský přebor

  Systém krajských přeborů žákovských družstev je plně v kompetenci krajských svazů. Vítěz krajského přeboru postupuje do příštího ročníku 1. ligy mladšího dorostu. Ve Středočeském kraji se syszém soutěže každoročně určuje podle počtu přihlášených družstev, obvykle se utvoří několik skupin, jejichž vítězové se pak utkají v krajském finále.
  Ve středočeském KP hrají pětičlenná družstva ve složení:

 • 3 chlapci nebo dívky do čtrnácti let
 • 1 dívka do čtrnácti let (tu může zastoupit chlapec do devíti let)
 • 1 chlapec nebo dívka do jednácti let