Upozornění STK

STK připomíná všem vedoucím a kapitánům družstev, které plánují start v soutěžích SŠS, že se blíží termín losovací schůze, jež proběhne 13.09. v Praze na Strahově. Až budete sestavovat soupisky, prostudujte si nový Soutěžní řád, který vstoupil v platnost 01.09., obzvláště pak ustanovení o volných a písmenkových hráčích. Předpis najdete mimo jiné též na záložce Dokumenty v sekci Ostatní dokumenty.