Soutěže / 2017-2018 / Nemistrovské soutěže

O pohár Mistra Jana

Planá nad Ližnicí, 29.3.-1.4.2018