Soutěže / 2018-2019 / Nemistrovské soutěže

Novoroční blesk

Švýcar na 9 dvoukol, 2 x 5 minut na partii

Praha-Kbely, 1.1.2019