Soutěže / 2019-2020 / Nemistrovské soutěže

OPEN Brno

CZECH TOUR, IX. ročník čachového festivalu

Brno, 3.-9.11.2019