Principy pro zařazování hráčů na listinu talentů
Středočeského kraje
 1. Obecné principy
  Na listinu talentů KM SŠS jsou zařazováni hráčim po splnění níže uvedených podmínek na určenou dobu, která se může prodloužit opětovným splněním podmínek pro zařazení. Listina talentů se dělí na kategorii A a B. Na listinu talentů kategorie A jsou zařazováni hráči do věku šestnácti let (záleží jen na ročníku).
  Na listinu talentů kategorie B jsou zařazováni hráči do věku patnácti let (záleží jen na ročníku).
  Všichni zařazení na listinu talentů se mohou účastnit soustředění talentů pořádaných KM SŠS.
  Zařazení do skupiny A mají nárok na podporu SŠS na individuální tréninky podle možností a dispozic KM SŠS v daném roce.
  Automatický nárok na proplacení podpory na individuální tréninky mají jen děti, které jsou v daném roce registrováni v některém z oddílů SŠS a to po celý rok.
 2. Zařazování hráčů na listinu talentů
  Na listinu talentů jsou hráči zařazováni
  1. na základě výsledků z krajského přeboru jednotlivců v praktickém šachu
  2. na základě výsledků z Mistrovství Čech mládeže
  3. na základě výsledků z Mistrovství ČR mládeže v praktickém šachu
  4. rozhodnutím předsedy KM u hráčů, kteří výkonnostně jednoznačně patří do krajské špičky a jsou u nich předpoklady dalšího vývoje, ale z nějakého důvodu nesplnili některé z předepsaných kritérií.
 3. Vyřazování z listiny talentů
  Hráč je z listiny talentů vyřazen
  1. pokud přesáhne věk určený pro zařazení na LT
  2. pokud mu vyprší časový limit podmínky pro zařazení na listinu talentů
  3. rozhodnutím předsedy KM v případě, kdy je známo, že se hráč už šachu na patřičné úrovni aktivně nevěnuje, nebo v případě závažných problémů s jeho chováním v souvislosti s akcemi určenými pro talentovanou mládež.
 4. Podmínky pro zařazování hráčů na listinu talentů
  č.skupinapodmínkalhůtakategorie
  Chlapci
  1postup nebo účast na MČR 2 kalendářní roky rokem finále MČR počínajeA
  2MČ H12-H16do 30. místado konce roku příštího MČB
  3MČ H10do 20. místado konce roku příštího MČB
  4MČ H10-H16PP na MČ příští rokdo konce roku příštího MČB
  5první tři z KP *) do příštího KPB
  6postupující z KPjsou na LT podle 1), nebo 2)do konce roku KPB
  Dívky
  7účastnice finále MČR D10-D16umístění v 1. třetině výsledkové listiny (zaokrouhleno dolů)2 roky od finále MČRA
  8MČ D10-D16umístění v 1. třetině výsledkové listiny (zaokrouhleno dolů)do příštího MČB
  9krajské přebornice do příštího KPB
  *) do pořadí se pro tento účel nezapočítávají účastníci náležející do mladší věkové kategorie, kteří mají PP na MČ
  Změny:
  31.3.2012prodloužen věk pro skupinu B na 16 let, body 2 a 3 prodlouženy do konce roku příštího MČ
  23.3.2007stanovena povinná celoroční příslušnost do SŠS jako podmínka pro proplacení příspěvku na individuální trénink
  15.2.2007stanoveno věkové omezení na LT: skupina A - 16 let, skupina B - 15 let
  Principy pro zařazování hráčů na listinu talentů Středočeského kraje v plném znění platném do března 2012.