Soutěže řízené SŠS ve vztahu k vládou vyhlášenému stavu nouze

Členové VV SŠS se po aktivní mnohahodinové telefonické spolupráci s členy STK SŠS shodli na následujícím rozhodnutí:

1)      V souvislosti s vládou ČR vyhlášeným nouzovým stavem a doporučením VV ŠSČR se s okamžitou platností přerušují všechny soutěže družstev, řízené SŠS, a to až do odvolání. Soutěže budou obnoveny při nejbližší možné příležitosti, o čemž budou všichni zainteresovaní informováni hlavně přes webové stránky SŠS a navíc vedoucími příslušných skupin soutěží družstev.

2)      Na neurčito se odkládá KP do 8 let, který se měl konat v Čelákovicích dne 21.03.2020.

Za VV SŠS: Jiří Kotzot, místopředseda a sekretář

Za STK SŠS: Jan Hrdlička, předseda STK SŠS

Za KM SŠS: Tomáš Mrázek, předseda KM SŠS

12.03.2020