Webináře SŠS

VV SŠS rozhodl o pořádání webinářů pro středočeskou mládež, na něž dostávají vedoucí mládeže v našich oddílech přihlašovací údaje, které svým svěřencům mohou předat. Protože ale ne všichni mohou v daný čas webinář sledovat, jsou tyto nahrávány a odkazy na ně budou zveřejňovány v sekci Metodické materiály. V současné době si můžete prohlédnout první dvě přednášky, a to zde.